Teknoventure Management ja Wedeco Management yhdistyivät

Nowecon muodostavat kaksi alueellista pääomasijoitusyhtiötä: Teknoventure Management Oy Oulusta sekä Oy Wedeco Management Ab Vaasasta. Noweco Partnersin omistavat managerit.

Noweco Partners tarjoaa eri toimialoilla toimiville yrityksille oman pääoman ehtoisia rahoitus- ja omistusratkaisuja osallistumalla yritysjärjestelyihin ja kasvun rahoitukseen. Sijoitusalueemme on pääasiassa Länsi- ja Pohjois-Suomi.

Nowecolla on kokemusta pääomasijoittamisesta vuodesta 1987. Noweco hallinnoi rahastoissaan noin 70 miljoonan euron pääomia ja sen hallinnoimat rahastot ovat olleet omistajina noin 160 suomalaisessa yrityksessä.

Olemme Suomen Pääomasijoitusyhdistys FVCA:n jäseniä.

Image

website statistics